23 Απριλίου 2024

Έως τις 20 Μαΐου 2015 οι δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων – Συχνές Ερωτήσεις

Έως τις 20 Μαΐου 2015 οι δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων – Συχνές Ερωτήσεις

Έως τις 20 Μαΐου 2015 οι δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων για το 2015 – Συχνές Ερωτήσεις. Διαβάστε πως μπορούν να υποβληθούν, ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής κ.λπ. Ακινήτων

• Ποιές δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;

Οι αρχικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, δηλώσεις Ε.Φ.Α για το έτος 2015 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ενώ υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται και για τις αρχικές, εκπρόθεσμες πλέον, δηλώσεις Ε.Φ.Α έτους 2014.

Οι τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, δηλώσεις Ε.Φ.Α έτους 2015 υποβάλλονται μόνο χειρόγραφα στη αρμόδια Δ.Ο.Υ φορολογίας ενώ χειρόγραφη υποβολή πραγματοποιείται και για τις τροποποιητικές, εκπρόθεσμες πλέον, δηλώσεις Ε.Φ.Α έτους 2014.

Ανακλητικές δηλώσεις, υποβάλλονται μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία σας, Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης χρεωστικής δήλωσης το οφειλόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει τους τόκους εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 53, Ν. 4174 / 2013.

• Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Αναλυτικότερα υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:

Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε καταβολή του φόρου αυτού.

Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου νόμου.

Συγκεκριμένα:
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α΄) και το ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων (περ. γ, παρ. 2, αρ.15).

Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς (περ. στ, παρ. 2, αρ. 15).
Εταιρείες, που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν (περ.δ΄ παρ. 3, αρ. 15).

• Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και μέχρι πότε καταβάλλεται εμπρόθεσμα το οφειλόμενο ποσό σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης;

Σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρου 17 του Ν.3091 /2002 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας. Επομένως η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ε.Φ.Α για ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου έτους 2015 λήγει στις 20/5/2015. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4223 /2013 ο φόρος καταβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Συνεπώς μια χρεωστική δήλωση που θα υποβληθεί στις 06/05/2015 θα θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή της έως και 11/05/2015 (και όχι έως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ήτοι 20/05ου).

Διαβάστε και άλλες συχνές ερωτήσεις, εδώ.

Η σχετ. ΠΟΛ., εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες – πάντα πρόσφατα ενημερωμένες

• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Διαφημιστείτε στο TaxCoach.gr. Επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@taxcoach.gr, για να ακούσετε την πρότασή μας.

✎ Οδηγίες για τους συμπληρωμένους Κωδικούς στο TaxisNet για την Φορολογική Δήλωση του 2015
✎ ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2015-2016
✎ Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων

✎ Πώς να ηρεμήσετε κάποιον πελάτη / συνεργάτη που είναι αγχωμένος / εκνευρισμένος

Άλλα σημαντικά Νέα

Related posts