28 Μαΐου 2022

Breaking News

ΑΑΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση Εκτελεστικού Συμβουλίου IOTA υπό Ελληνική Προεδρία

ΑΑΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση Εκτελεστικού Συμβουλίου IOTA υπό Ελληνική Προεδρία

Τρία πολύ σημαντικά θέματα για την ελληνική φορολογική διοίκηση έθεσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη συνεδρίαση του 1ου Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ενδο-Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φορολογικών Διοικήσεων (ΙΟΤΑ), υπό την Ελληνική Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Πρόκειται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τις online ταμειακές μηχανές και τη μέτρηση της απόδοσης των αποτελεσμάτων της φορολογικής διοίκησης. Για τα θέματα αυτά, η Ελλάδα θα υποβάλει ερώτημα τεχνικής βοήθειας προς τις άλλες 43 φορολογικές διοικήσεις, μέλη του ΙΟΤΑ.

Τα ερωτήματα τεχνικής βοήθειας αποτελούν ένα βασικό εργαλείο συνεργασίας, καθώς το μέλος, που τα υποβάλει, ενημερώνεται για τις βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ακολουθήσει τα υπόλοιπα Μέλη του ΙΟΤΑ επί συγκεκριμένων θεμάτων φορολογικού ενδιαφέροντος, ώστε να αξιολογήσει τα αποτελέσματά τους και, βάσει των δικών του αναγκών, να υιοθετήσει αυτές, που κρίνει ότι θα το βοηθήσουν στο σχεδιασμό του δικού του έργου.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν ακόμα τα θέματα, που θα τεθούν σε προτεραιότητα κατά τη θητεία του νέου Εκτελεστικού Συμβουλίου, Πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Πιτσιλής, όπως η αναθεώρηση της στρατηγικής του Οργανισμού (όπως έχει συμφωνηθεί για την περίοδο 2018-2022), το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2020, η διεθνής στρατηγική του ΙΟΤΑ, καθώς και η απαραίτητη αναθεώρηση του Καταστατικού του Οργανισμού.

Related posts