3 Μαρτίου 2021

Breaking News

Μία στις 10 επιχειρήσεις έχουν αδήλωτους εργαζόμενους

Μία στις 10 επιχειρήσεις έχουν αδήλωτους εργαζόμενους

Μία στις 10 επιχειρήσεις απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους. Πρόστιμα ύψους €12,1 εκατ. επέβαλε το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» στο διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2014.αδήλωτους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βούρτσης, στο προαναφερθέν διάστημα ελέγχθησαν 9.642 επιχειρήσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Από τους ελέγχους αυτούς, βρέθηκαν 770 επιχειρήσεις, που απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 11%). Οι αδήλωτοι εργαζόμενοι ήταν 1.188 ή ποσοστό 1,90% επί του συνόλου 62.532 εργαζομένων. Συνεπεία των παραβάσεων που εντοπίστηκαν, σχετιζόμενες με την αδήλωτη εργασία, επιβλήθηκαν πρόστιμα €12,2 εκατ..

Σημειώνουμε ότι:
1) τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία έχουν μεγεθυνθεί, ανερχόμενα πλέον στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού (στα €10.550 ανά αδήλωτο εργαζόμενο) στην προσπάθεια της πολιτείας να περιορίσει το φαινόμενο.

2) Οι έλεγχοι εστιάζουν κυρίως σε ομάδες επαγγελμάτων που διακρίνονται παραδοσιακά για την υψηλή παραβατικότητά τους σε αυτό το θέμα, ομάδες όπως επισιτιστικά επαγγέλματα, κομμώσεις, συνεργεία αυτοκινήτων, φιλοξενία, πρατήρια καυσίμων κ.ά..

Ο υπουργός ανάφερε ότι αφενός μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους και την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 εκατοστιαίες ποσοστιαίες μονάδες, αφετέρου με την εντατικοποίηση των ελέγχων, προσδοκά ότι η αδήλωτη εργασία θα υποχωρήσει, συνεχίζοντας την τάση που ούτως ή άλλως παρουσιάζεται στους τελευταίους μήνες.

Ομάδα Σύνταξης TaxCoach

Related posts