17 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Αισιοδοξία εκπέμπει για την Μεταποίηση της Ευρωζώνης, ο PMI

Αισιοδοξία εκπέμπει για την Μεταποίηση της Ευρωζώνης, ο PMI

Ο PMI μεταποίησης της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο ανήλθε στο 58,1  έναντι 57,4 τον Αύγουστο. Καλή και βελτιωμένη συνεπώς η οπτική για ανάπτυξη του τομέα μεταποίησης. Την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών, σημείωσε η Γερμανία με 60,6, σημειώνοντας υψηλό 77 μηνών.

Σημειώνουμε σχετικά, ότι: 
α) τιμές του δείκτη ΡΜΙ άνω του 50 σηματοδοτούν ανάπτυξη (του τομέα μεταποίησης), ενώ κάτω του 50 συρρίκνωση και 
β) όσο πιο ψηλά από το 50 πάει, τόσο εντονότερη η προσδοκώμενη ανάπτυξη, ενώ όσο χαμηλότερα από το 50 πάει, τόσο εντονότερη προσδοκάται η συρρίκνωση.

Οι συνθήκες στην μεταποίηση στην Ευρωζώνη ενδυναμώθηκαν στον εντονότερο βαθμό για περίοδο εξίμισι ετών, κατά τον Σεπτέμβριο. Ο ΡΜΙ της Ευρωζώνης, βρέθηκε όπως αναφέραμε στο 58,1, ήτοι υψηλό 79 μηνών. Ο βαθμός ανάπτυξης νέων παραγγελιών, σχεδόν ισοφάρισε το υψηλό ρεκόρ 76 μηνών που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο. Οι συνθήκες στο εσωτερικό των χωρών βελτιώθηκαν και συνδυάστηκαν με αυξημένες νέες εξαγωγές, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την καταγραφείσα γενικότερη βελτίωση.

Η μέση καταγραφή για το τρίτο τρίμηνο (57,4) ήταν η υψηλότερη από το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Ο PMI της Γερμανίας χτύπησε υψηλό 77 μηνών, όπως επίσης της Ολλανδίας χτύπησε υψηλό 79 μηνών. Η Αυστρία συμπεριλήφθηκε ξανά μεταξύ των ισχυροτέρων επιδόσεων, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη μετριάστηκε σε χαμηλό τεσσάρων μηνών.

 

Δ ε ί τ ε   σ χ ε τ ι κ ά :

O PMI Μεταποίησης της Ελλάδος, στην ισχυρότερη τιμή από τον Ιούνιο του 2008

 

Related posts