17 Ιουνίου 2024

Ανακοίνωση ΣΕΒ σχετικά με τη μελέτη/ex-post έκθεσης επιπτώσεων του νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ανακοίνωση ΣΕΒ σχετικά με τη μελέτη/ex-post έκθεσης επιπτώσεων του νόμου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Επιχειρηματικά Πάρκα

• Τα επιχειρηματικά πάρκα κρίσιμος πυλώνας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας  και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

• Μελέτη του ΣΕΒ προτείνει 58 συγκεκριμένες παρεμβάσεις & προτάσσει την εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων

Τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης/ex-post έκθεσης επιπτώσεων από την εφαρμογή του Νόμου 3982/2011, κεφ. γ «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΣΕΒ,  σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, μεταξύ του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα και των συναρμόδιων Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 34%, εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, έως 42%, σημαντικότατη μείωση στο φόρο ακίνητης περιουσίας, σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης και ανανέωσης αυτής, ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτομούν.

Εντούτοις, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τα πραγματικά οφέλη δεν καθίστανται ορατά, δεδομένου ότι μόλις το 13% των μεταποιητικών επιχειρήσεων λειτουργεί σήμερα μέσα σε οργανωμένες επιχειρηματικές υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική, η οποία αντιπροσωπεύει το 40-45% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής της χώρας, λειτουργούν μόλις 3 ολοκληρωμένες περιοχές οργανωμένων υποδοχέων με συνολική έκταση 1780 στρεμμάτων (δηλαδή μόλις το 2,86% της συνολικής έκτασης οργανωμένων υποδοχέων στη χώρα). Επίσης η μελέτη κατέδειξε σημαντικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων πάρκων, και προβλήματα χρηματοδότησης για την εξυγίανση περιοχών άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, με σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Σεμινάρια για Εξαγωγές από την Ευεπιχειρείν

Η μελέτη, τέλος, τεκμηριώνει αυτό που επί δεκαετίες αναγνωρίζει η αγορά ότι ένας από τους λόγους που συνηγόρησαν στην αποβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας και στην αδυναμία προσέλκυσης νέων επενδύσεων είναι η απουσία – χωροταξικού σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα ενός οργανωμένου σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η μελέτη προτείνει 58 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπου μεταξύ των άλλων προτάσσει την εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε Οινόφυτα και Ασπρόπυργο, τη δυνατότητα ανακήρυξης μεμονωμένων μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων και επιχειρηματικών συγκεντρώσεων (όπως π.χ. 3PLs) ως «σημειακών» επιχειρηματικών πάρκων, τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης και την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός αυτών, ως ώριμες δράσεις άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρηματικών πάρκων και να καταστούν άμεσα και ορατά τα οφέλη στην οικονομία.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας επισήμανε ότι «η χώρα έχει σχεδόν απολέσει την ευκαιρία ανάπτυξης δυναμικών βιομηχανικών περιοχών, μιας επιλογής που αποτελεί μονόδρομο για τη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Όπως κινδυνεύει, ίσως να χάσει και την ευκαιρία μιας νέας εκβιομηχάνισης, σήμερα, εάν δε λάβει δραστικά μέτρα άμεσα. Ένας νόμος, από μόνος του, δεν μπορεί να φέρει την ανάπτυξη, γι΄αυτό και προτείναμε στους συναρμόδιους υπουργούς ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων που θα φέρουν τις επιχειρήσεις μέσα στα πάρκα, εκεί όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καινοτομήσουν, με σεβασμό στο περιβάλλον.»

Related posts