18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Νέα ΠΟΛ με διευκρινίσεις για την αντικατάσταση μνήμης ΦΗΜ

Νέα ΠΟΛ με διευκρινίσεις για την αντικατάσταση μνήμης ΦΗΜ

αντικατάσταση μνήμης ΦΗΜΜε την νέα Υ.Α. το Υπ. Οικονομικών παρέχει νέες διευκρινίσεις για την αντικατάσταση μνήμης ΦΗΜ και τροποποιεί τις παραγράφους 3 και 4 της ΠΟΛ 1285/31-12-2013 για «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών» ως εξής:

1. H παράγραφος 3 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ επιτρέπεται λόγω βλάβης, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ1063/2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ
2. Η παράγραφος 4 της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1285/31−12−2013 (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2014), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αλλαγή – αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς ή αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015

Δείτε τη σχετική απόφαση 

 

Related posts