28 Μαΐου 2020

Breaking News

Απαιτούμενα Παραστατικά για τη Χορήγηση Απαλλαγών ή Μειώσεων από τον ΕΝΦΙΑ

Απαιτούμενα Παραστατικά για τη Χορήγηση Απαλλαγών ή Μειώσεων από τον ΕΝΦΙΑ

Απαιτούμενα Παραστατικά για τη Χορήγηση Απαλλαγών ή Μειώσεων από τον ΕΝΦΙΑ: Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1248 της ΓΓΔΕ, για την χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον ΕΝΦΙΑ, μεταξύ άλλων, βλέπουμε τα εξής: ΓΓΔΕ

(στο τέλος θα βρείτε ολόκληρη την ΠΟΛ)

Βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται ότι υφίσταται μερική ή ολική απαγόρευση χρήσης του ακινήτου (λεπτομέρειες αναλυτικά στην ΠΟΛ).

[…]

Για την εφαρμογή του συντελεστή ημιτελών κτισμάτων, απαιτείται η αναγραφή του κτίσματος ως ημιτελούς στη Δήλωση Ε2 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, εκτός εάν πρόκειται για ακίνητο νεότερης κατασκευής.

Για να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή μειώσεις που αφορούν σε κτίρια, τα οποία έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, απαιτείται να προσκομίζεται το ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί η σχετική απόφαση.

Για την διόρθωση της εκ παραδρομής αναγραφής γηπέδου ως οικόπεδο, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της Πολεοδομίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι αυτό βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλεως και εκτός Οικισμού.

Δείτε ολόκληρη την ΠΟΛ, εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Ευκαιρίες Επιδότησης προσεχώς
Επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο τύμβος Καστά έχει ‘πλούσιο’ περιεχόμενο

Δουλειά μας, νὰ δημιουργήσουμε ἀνταγωνιστικότερους επαγγελματίες!

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts