26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Αφορά τους Επαγγελματίες στα πλαίσια του lockdown – update 13 Νοε.

Αφορά τους Επαγγελματίες στα πλαίσια του lockdown – update 13 Νοε.

Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν έως σήμερα 11 Νοε., και καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα (πολλές φορές), τώρα με το lockdown, και ενώ μας δυσκολεύουν που μας δυσκολεύουν τα πράγματα στα πλαίσια ασκήσεως του επαγγέλματός μας, να βρίσκονται αστυνομικοί, που:

κόβουν πρόστιμα επειδή ελεγχόμενος επαγγελματίας είχε το έγγραφο από την ΕΡΓΑΝΗ αλλά όχι σφραγισμένο και με υπογραφή – και πως θα μπορούσε άλλωστε αφού αυτό είναι ένα κρατικό έγγραφο, και δεν έχει νόημα εσύ, ο επαγγελματίας, να πιστοποιείς την γνησιότητα και εγκυρότητα του κρατικού εγγράφου, η οποία αποδεικνύεται με τον Αρ. Πρωτ. που φέρει από το σύστημα στο άνω μέρος και επίσης το γεγονός ότι δεν χρειάζεται το έντυπο του ΕΡΓΑΝΗ σφραγίδα μας και υπογραφή μας φαίνεται από την σχετική ΚΥΑ 71342, που αναφέρει ότι πρέπει (σε έλεγχο) να επιδεικνύεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (πως μπορεί στην ηλεκτρονική μορφή που απλώς το έχεις κατεβάσει από το σύστημα και το έχεις στο smartphone σου, να φέρει σφραγίδα σου και υπογραφή σου);
… και επειδή επίσης,
αστυνομικοί έκοψαν πρόστιμα επειδή λέει ο ελεγχόμενος δεν είχε μαζί του ταυτόχρονα, και το έγγραφο του ΕΡΓΑΝΗ αλλά και το άλλο, από το forma.gov.gr, πράγμα που δεν προβλέπεται από την ΚΥΑ, αλλά σύμφωνα με τα όσα έλεγε ο αστυνομικός, προβλέπονταν και έκοψε το πρόστιμο,
πάρτε λοιπόν την σχετική ΚΥΑ 71342, που αναφέρει τα του εγγράφου μετακινήσεως για τους επαγγελματίες, στην σελ. 54599, άρθρο 3, 3 δ), εάν σας τύχει κάποια τέτοια περίπτωση, να δείξετε του οργάνου.

Εκτυπώστε την ΚΥΑ 71342 και να την έχετε μαζί σας.

Σημείωση: η ΚΥΑ 71342 έχει αντικαταστήσει και είναι νεότερη της ΚΥΑ 69863, το αναφέρω διότι ο αστυνομικός που θα κάνει τον έλεγχο, μπορεί να αναφέρει ότι βασίζεται στην ΚΥΑ 69863.
Όπως μπορτε να δείτε, γράφει ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, για τα του εγγράφου του ΕΡΓΑΝΗ και το χειρόγραφο τύπου Α, και δεν γράφει ότι πρέπει να έχεις και το ένα και το άλλο ταυτόχρονα, ούτε ότι το του ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μας.

Κανένας αστυνομικός δεν ερμηνεύει όπως αυτός θέλει τη νομοθεσία. Διαβάστε την 71342, να την γνωρίζετε καλά, και να την έχετε και εκτυπωμένη μαζί σας, μαζί με το έντυπο μετακίνησης. Εάν αστυνομικός επιμένει αυθαίρετα, να θέλει να σας βάλει πρόστιμο, πάρτε το όνομα και νούμερό του, και εξηγείστε του ότι θα προχωρήσετε σε όλες τις νόμιμες εναντίον του ενέργειες, αφού θα δείχνει με την αυτή του συμπεριφορά, άγνοια του νόμου, αυθαιρεσία, κατάχρηση εξουσίας, σας προκαλεί άνευ λόγου ταλαιπωρία και ψυχική οδύνη, κλπ, κλπ.

Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ζητάς τον επικεφαλής του μπλόκου. Αν συνεχίσει τα ίδια τότε του λες OK αλλά αν δικαιωθώ αυτός που θα υπογράψει την βεβαίωση θα φαει μήνυση για παράβαση καθηκοντως!
Φυσικά στην υπογραφή σου βαζεις με την επιφύλαξη πάντως νομίμως δικαιώματος μου καθώς φέρω όλα τα νόμιμα έγγραφα.

Update 13.11.2020: Δημοσιεύτηκε επίσης μεταγενέστερη ΚΥΑ, η 72687 (ΦΕΚ 4999/12.11.2020), η οποία έχει ορισμένες αλλαγές στα πλαίσια του lockdown, όπως την αυστηροποίηση και διεύρυνση των ωρών απαγόρευσης μετακίνησης άνευ λόγου (από 21:00 έως 05:00), την απαγόρευση πώλησης από super market διαρκών καταναλωτικών αγαθών όπως ρουχισμός, ηλεκττρικά είδη, για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Η εν λόγω νεότερη ΚΥΑ που τροποιεί την 71342, δεν αλλάζει τα της μετακινήσεως, όπως για τους επαγγελματίες αναφέρει (η 72687) στο άρθρο 1, 3, 3 γ) δ) στην σελίδα 55499.
Δηλαδή η νεότερη ΚΥΑ 72687 για τα της μετακινήσεως, για τους επαγγελματίες, αναφέρει ό,τι και η 71342. Αυτό για την περίπτωση που αστυνομικός σε έλεγχο, μπορεί να επικαλεστεί αυτή τη νεότερη ΚΥΑ, να γνωρίζεται ότι και αυτή αναφέρει ό,τι η 71342, και εάν θέλετε, προκειμένου να μην λάβετε αδίκως και παρανόμως πρόστιμο, να έχετε μαζί σας εκτυπωμένη και αυτή την νεότερη ΚΥΑ.
Η ΚΥΑ 72687 εδώ.

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts