19 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Αφορά Όλους! … και ιδίως τους νέους

Αφορά Όλους! … και ιδίως τους νέους

Παρακάτω, προτείνεται ένα βιβλίο, ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, που πρέπει όλοι να διαβάσουν, ιδίως οι νέοι αλλά όχι μόνο.

Γιατί όμως ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ και περί τίνος πρόκειται; Η ανάγνωση θα σας πάρει όχι περισσότερο από 2 λεπτά αλλά θα σας ωφελήσει.

Διότι το να αποκτήσετε κάποια χρήματα, ιδίως εάν είναι αρκετά σε βάθος χρόνου, ποιος δεν θα το ήθελε; Δεν θέλετε να ζήσετε πιο εύκολα και άνετα; Εσείς ο ίδιος ή τα παιδιά σας;

Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ είναι ένα βιβλίο περί χρηματιστηριακών επενδύσεων. Ακόμα και οι παντελώς άσχετοι με το θέμα, συνεχίστε την ανάγνωση, καθώς θα καταλάβετε ότι αφορά και εσάς.

Όσοι δεν ασχολούνται με τις χρηματιστηριακές επενδύσεις (στα διεθνή χρηματιστήρια και κυρίως στην Wall Street), πράττουν κακώς, διότι είναι πολλάκις αποδεδειγμένο και σε μεγάλο βάθος χρόνου, ότι οι επενδύσεις σε μετοχές αποδίδουν καλύτερα από κάθε άλλη μορφή εναλλακτικής επένδυσης.

Αυτό συμβαίνει ως κανόνα και ιστορικά, στα διεθνή χρηματιστήρια και βέβαια μην βλέπετε ως παράδειγμα την Ελλάδα, που επειδή χρεοκοπήσαμε, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει δώσεις ζημιές και έχει απαξιωθεί, διότι αυτό είναι μια σπάνια εξαίρεση που δυστυχώς μας έτυχε. Διεθνώς, ο συντριπτικός κανόνας είναι ότι τα χρηματιστήρια ανέρχονται και αποδίδουν έως και αρκετά καλύτερα από κάθε άλλη μορφή επένδυσης.

Άρα λοιπόν πως θα κερδίσετε εάν δεν χρησιμοποιήσετε την πλέον αποτελεσματική μέθοδο, που έχει δοκιμαστεί παγκοσμίως και σε βάθος αιώνων;

Πως όμως θα κερδίσετε μέσω του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ συγκεκριμένα;
Θα αναλύσουμε το βασικό concept του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, αμέσως:

Οι επαγγελματίες του επενδυτικού χώρου, που είναι μεγάλες εταιρίες, με μέσα (κεφάλαια, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό) που ένας ιδιώτης επενδυτής δεν μπορεί να έχει, έχει αποδειχτεί πολλάκις ότι αποδίδουν χειρότερα σε βάθος χρόνου σε σχέση με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη.  Και αυτό ισχύει για το 80 με 90% των επαγγελματιών (στο βιβλίο δίδονται πολλά παραδείγματα και εξηγείται και το γιατί).

Πολλοί ιδιώτες επενδυτές, ακόμα και έμπειροι, προσπαθούν προκειμένου να κερδίσουν από τα χρηματιστήρια, να ακολουθήσουν μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων, παρόλο που αφενός δεν έχουν τα ίδια μέσα με τους επαγγελματίες, αφετέρου αγνοώντας ότι αυτοί τους οποίους προσπαθούν να αντιγράψουν, αποτυγχάνουν, αφού όπως αναφέραμε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αποδίδει σε βάθος χρόνου χειρότερα, από τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη.
Θέλουν δηλαδή να μιμηθούν, κάποιους που αποτυγχάνουν. Σας φαίνεται λογικό αυτό; Η λογική δεν λέει ότι θα έπρεπε να μιμηθούν κάτι που είναι πετυχημένο μοντέλο, που συνεπάγεται να πετυχαίνει απόδοση τουλάχιστον όσο του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη;

Στο βιβλίο λοιπόν, σας περιγράφεται πως μπορείτε να κερδίσετε περισσότερα από την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών του χώρου των επενδύσεων, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα Παθητικής επένδυσης και Τυχαίας.

Η παθητική επένδυση, παρόλο που αποδίδει περισσότερο από την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, είναι κάτι πολύ εύκολο, καθώς μέσω των ETFs, που είναι ουσιαστικά όπως οι μετοχές, μπορείς να ακολουθήσεις την απόδοση του όλου βασικού χρηματιστηριακού δείκτη, αγοράζοντας έναν μόνο τίτλο (ETF πάνω στον δείκτη), τόσο απλά!
Και δεν είναι τα επικίνδυνα βραχυπρόθεσμα παράγωγα προϊόντα, από τα οποία πράγματι, μπορείτε να χάσετε ακόμα και το σύνολο των κεφαλαίων σας.
Τα ETF είναι στην πραγματικότητα απλά προϊόντα (στην Αμερική χρησιμοποιούνται ευρέως από την δεκαετία του ’90), που ακολουθούν παθητικά την σύνθεση ενός δείκτη, γι’ αυτό και λέγονται παθητική επένδυση. Είναι δε, πολύ ευκολότερη της ενεργητικής επένδυσης, δηλαδή της μεθόδου επενδύσεων που ακολουθούν οι επαγγελματίες, που ψάχνουν, αναλύουν τι και πότε θα το αγοράσουν, τι και πότε θα πουλήσουν. Αυτό, η ενεργητική δηλαδή επένδυση, είναι δύσκολη, χρονοβόρος, και όπως σας είπαμε, μη επαρκώς αποδοτική, σε σχέση με την παθητική επένδυση.

Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ λοιπόν, σας λέει πως να πετυχαίνετε εύκολα απόδοση υψηλότερη από την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, μόνοι σας, χρησιμοποιώντας την παθητική επένδυση που είναι πολύ ευκολότερη από την ενεργητική, συν μια δόση τυχαίας επένδυσης, για όσους το επιθυμούν, προκειμένου να ωθήσουν την απόδοσή τους λίγο υψηλότερα σε σχέση με την απόδοση της παθητικής μονάχα επένδυσης.
Η τυχαία επένδυση, είναι όπως λέει και το όνομά της τυχαία, άρα δεν απαιτεί κόπο σε μελέτη και ανάλυση και στην ουσία ως τυχαία, είναι εξίσου εύκολη με την παθητική επένδυση αν όχι ακόμα ευκολότερη. Εντός του βιβλίου, σας δίδονται τα παραδείγματα που δείχνουν ότι η τυχαία επένδυση δίδει ακόμα καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με την παθητική, σε βάθος χρόνου. Εξηγεί επίσης την λογική που κρύβεται από πίσω, διότι εντέλει το τυχαίο, ίσως δεν είναι καθαρά και εντελώς τυχαίο.

Αυτό είναι λοιπόν το βασικό concept του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: ένα μείγμα παθητικής και τυχαίας επένδυσης, που αποδίδει σε βάθος χρόνου, έως και αρκετά περισσότερο από ό,τι πετυχαίνουν οι επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων.
Τονίζουμε ότι πρόκειται για επενδύσεις στα χρηματιστήρια, και όχι για trading (βραχυπρόθεσμες κινήσεις), διότι το trading, σε βάθος χρόνου, αποτυγχάνει όχι μόνο υπό την έννοια ότι οι αποδόσεις του είναι χαμηλότερες του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι και αρνητικές. Με άλλα λόγια όσοι ασχολούνται με το trading, όχι απλά κερδίζουν λιγότερα από τους άλλους που επενδύουν (που είναι μακροπρόθεσμοι), αλλά χάνουν κυριολεκτικά. Εάν κάποιοι είναι ‘κολλημένοι’ και νομίζουν ότι με trading θα πλουτίσουν, ας συνεχίσουν και τους εγγυόμαστε ότι σε βάθος χρόνου, θα καταστραφούν οικονομικά.

Ακολουθήστε την μέθοδο της παθητικής και τυχαίας επένδυσης, που σε βάθος χρόνου, πετυχαίνει αποδόσεις υψηλότερες από την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών του χώρου των επενδύσεων. Πράξτε έξυπνα, διότι είναι ευφυΐα το να κερδίζεις περισσότερα από τους επαγγελματίες, με όλα αυτά τα μέσα που εκείνοι διαθέτουν και εσείς, ως φυσικό πρόσωπο, δεν διαθέτετε.


Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον


Σας αποκαλύψαμε ποιο είναι το βασικό concept του ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, που είναι εύκολο και πραγματικά αποτελεσματικό.
Και γιατί σας είπαμε ότι ενδείκνυται κυρίως για νέους (αλλά όχι μόνο);
Διότι όταν είσαι μακροχρόνιος επενδυτής, μιλάμε για 10 τουλάχιστον χρόνια, ακόμη περισσότερο 20 και 30 έτη, ένας βασικός ‘μηχανισμός’ που κρύβεται από πίσω και οδηγεί σε ολοένα υψηλότερες αποδόσεις, είναι ο λεγόμενος ανατοκισμός, που όσο περισσότερο ένα κεφάλαιο μένει επενδεδυμένο, τόσο εντονότερα αποδίδει. Οι νέοι λοιπόν, οι 20άρηδες, 30άρηδες (αλλά όχι μόνο αυτοί), διαθέτουν τον αναγκαίο χρόνο μπροστά τους έτσι ώστε στην μακροχρόνια επένδυσή τους να λειτουργήσει ο ανατοκισμός, προσφέροντάς τους σε 20 με 30 χρόνια, μια εξαιρετικά καλή απόδοση, καλύτερη σχεδόν από κάθε άλλη μορφή επένδυσης.

Ναι, οι επενδύσεις δεν είναι για να νιώθετε ενθουσιασμό και αγωνία σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι επενδύσεις που είναι αποδοτικές και πολύ κερδοφόρες, είναι μακροχρόνιες και ‘βαρετές’, αλλά σας ωφελούν και με το παραπάνω. Αν ωστόσο θέλετε ενθουσιασμό και αγωνία βραχυχρόνια, πηγαίνετε μέχρι το κοντινότερο καζίνο: θα έχετε αυτά τα έντονα συναισθήματα, αλλά θα χάσετε τα χρήματά σας.

Αν δεν πειστήκατε να αγοράσετε τον ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, μάλλον δεν θέλετε να κερδίσετε χρήματα ή περιμένετε να κερδίσετε χρήματα αδρανώντας =  δηλαδή χωρίς να κάμετε τίποτα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί, το να κερδίσετε χρήματα αδρανώντας. Εάν κάποιος το πετύχει, πολύ θα θέλαμε να το μοιραστεί μαζί μας.

Πρέπει να αγοράσετε όλοι τον ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ή και, να το δωρίσετε στους δικούς σας ανθρώπους. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ιδίον όφελος ή για το καλό των παιδιών σας. Μέχρι να μεγαλώσουν, θα έχει περάσει μια 20ετία, οπότε εάν έχετε ξεκινήσει ένα χαρτοφυλάκιο από την γέννησή τους, σε 20 έτη, θα έχει αποδώσει ιδιαιτέρως ικανοποιητικά, έτσι ώστε στο ξεκίνημα της ενήλικης ζωής τους, να βρουν ένα καλό ‘κομπόδεμα’ που θα τους υποστηρίξει σε ό,τι επιχειρήσουν. Οι υπόλοιποι, μπορείτε να το πράξετε για τον εαυτό σας, έτσι ώστε όταν θα πάτε π.χ. 60 ετών, να έχετε διαμορφώσει ένα καλό κεφάλαιο που θα δρα συμπληρωματικά της μάλλον χαμηλής σύνταξης που θα λάβουμε όλοι μας τότε από το κράτος. Το οφείλετε στον μελλοντικό σας εαυτό.

Γι’ αυτό το βιβλίο λέγεται ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ: διότι αμφισβητεί μετά γνώσεως και στην πράξη, τα μέχρι σήμερα επενδυτικά δόγματα (π.χ. ότι οι επαγγελματίες στις επενδύσεις είναι αποτελεσματικότεροι των ιδιωτών επενδυτών)  και προσφέρει μια μέθοδο αποτελεσματική και εύκολη για τον καθένα, ακόμα και εάν ο δυνητικός επενδυτής, έχει άγνοια για τα οικονομικά και επενδυτικά.

Βεβαίως παρ’ όλο που μάθατε το βασικό concept, μέσα στο βιβλίο, θα βρείτε και άλλες ‘λεπτομέρειες’, που όμως είναι σημαντικές για να πετύχει κανείς μια θετική διαφοροποίηση στην απόδοση των επενδύσεών του σε βάθος χρόνου. Διότι όπως σε πολλά πράγματα, οι διαφορές κρύβονται και στις λεπτομέρειες, άρα οι λεπτομέρειες στην πραγματικότητα είναι σημαντικές.

Θα βρείτε τον ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ στο amazon, ΕΔΩ.
Όσοι το αγοράσετε και διαβάσετε, γράψτε και ένα review στο amazon.

Όσοι θέλετε να εξασκήσετε τα αγγλικά σας, μπορείτε να το βρείτε και στα αγγλικά ΕΔΩ, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και η αρχική έκδοση και μετά ακολούθησε η ελληνική, η οποία ελληνική όμως είναι ολίγον συμπληρωμένη σαν μεταγενέστερη.

Όσοι θέλετε να το δείτε και επί τόπου την ελληνική (μόνο) έκδοση του βιβλίου, σε λίγες ημέρες (το κείμενο γράφηκε στις 10/6/17), θα το βρείτε στα γνωστά μεγάλα βιβλιοπωλεία IANOS. Σε μια βδομάδα, ήτοι από  16/6/17 το βιβλίο πρέπει να βρίσκεται στα ράφια του IANOS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που πάτε και δεν το βρείτε, παρακαλώ ενημερώστε μας στο info@taxcoach.gr.

Και όσον αφορά στην εμφάνιση, δείτε το ξεφύλλισμά του στο ακόλουθο βίντεο:

Μην ξεχάσετε να κάνετε και share το παρόν άρθρο, σε φίλους και γνωστούς σας.


Δείτε ακόμα:

Αποφύγετε οπωσδήποτε αυτά τα λάθη στις πωλήσεις!!!

Απίστευτες Εταιρίες που ξεκίνησαν σε ένα Γκαράζ

Related posts