27 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Αύξηση κατά 1,3% τον Οκτώβριο του 2016 του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο

Αύξηση κατά 1,3% τον Οκτώβριο του 2016 του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, κατά το μήνα Οκτώβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015, σημείωσε αύξηση κατά 1,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσε αύξηση κατά 0,1%.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανάλυση ετήσιων μεταβολών του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (σε τρέχουσες τιμές):

Ο Γενικός Δείκτης  Όγκου, κατά το μήνα Οκτώβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2015, σημείωσε αύξηση κατά 2,4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσε αύξηση κατά 0,1%.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανάλυση ετήσιων μεταβολών του Δείκτη Όγκου:

Ο εποχικά διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το μήνα Οκτώβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, σημείωσε αύξηση κατά 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά το μήνα Οκτώβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, σημείωσε αύξηση κατά 0,5%.

 

Related posts