1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και σχετικά με τη Δράση Επιδοτήσεων
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και σύμφωνα με την τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση, αυξάνεται ο Προϋπολογισμός των χρημάτων που δίδονται για την εν λόγω Δράση, από €32,5 εκατ. που ήταν έως σήμερα για όλη την Ελλάδα, σε €50 εκατ..

Αυτό οπωσδήποτε είναι κάτι το θετικό, καθώς με το προηγούμενο καθεστώς, το ποσό που δίδονταν ήταν υπερβολικά χαμηλό σε σχέση με τις ανάγκες και ουσιαστικά οι πιθανότητες επιτυχίας, για κάθε αιτούμενο, ήταν ελάχιστες. Βέβαια και πάλι παραμένουν χαμηλές, καθώς εάν διαιρέσουμε τα €50 εκατ. με ένα μέσο αίτημα, της τάξης των €17.000 (λογικό όταν το μέγιστο που μπορούσε κανείς να αιτηθεί, ήταν €25.000), συνεπάγεται ότι το ποσό των €50 εκατ. αναλίσκεται με την εξυπηρέτηση σχεδόν 3.000 αιτημάτων, όταν όμως πριν, με τα €32,5 εκατ., αναλώνονταν με την εξυπηρέτηση κάτι λιγότερο από 2.000 αιτήματα.

Από τη στιγμή δε, που η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης Δράσης, ανακοινώθηκε σήμερα 9/5/2016 με την τρίτη τροποποίησή της και δεδομένου ότι η τρίτη αυτή τροποποίηση δεν περιείχε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής, συνεπάγεται ότι δεν έχει και δεύτερη παράταση και η υποβολή αιτήσεων λήγει κανονικά αύριο 10/5/2016 έως τις 17:00.

Related posts