9 Μαΐου 2021

Breaking News

Αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών της Βιομηχανίας τον Ιούνιο

Αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών της Βιομηχανίας τον Ιούνιο

Αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών της Βιομηχανίας τον Ιούνιο: Αναλυτικότερα, ο Δείκτης στη Βιομηχανία για το σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, του μηνός Ιουνίου 2014, παρουσίασε αύξηση 10,5% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2013 και έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Από την άλλη μεριά, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση µε τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, πακύκλος εργασιών Βιομηχανίαςρουσίασε κάμψη κατά 4,2%, έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,5% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, προκύπτει από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 37,4%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 11,6%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:
παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, µη μεταλλικών ορυκτών και επισκευή και
εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Επίσης, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,5% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,3%. 
  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 21,0%.

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,3% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 49,9%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,6%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:
παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 21,0% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 21,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 21,7%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:
παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Επίσης, η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 21,0% το μήνα Ιούνιο 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

  • Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 4,9%. 
  • Την αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 26,7%.

Related posts