8 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

Αύξηση 3,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Ιούνιο 2018

Αύξηση 3,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Ιούνιο 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, αύξηση 6,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, αύξηση 4,9%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρέμεινε αμετάβλητος.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
(Κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές)

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 3,3% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες καταστημάτων / Μεταβολή %

• Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων 8,3%
• Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 5,9%
• Έπιπλα-Ηλεκτρικά Είδη-Οικιακός εξοπλισμός 3,6%
• Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 2,0%
•Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη 0,4%

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
(Κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές)

Η αύξηση του Δείκτη Όγκου κατά 1,8% τον μήνα Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2017, προήλθε, κυρίως, από τις μεταβολές στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες καταστημάτων / Μεταβολή %

• Έπιπλα-Ηλεκτρικά Είδη-Οικιακός εξοπλισμός 5,5%
• Μεγάλα καταστήματα τροφίμων 4,8%
• Φαρμακευτικά – Καλλυντικά 2,0%
• Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη 1,5%
• Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -2,1%

Related posts