27 Μαΐου 2020

Breaking News

Αύξηση 7,1% των αφίξεων τουριστών την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015

Αύξηση 7,1% των αφίξεων τουριστών την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015

Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ προκύπτει ότι, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 7,1%, σε σύγκριση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014.

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων (87,8%), παρουσίασαν την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015 αύξηση 6,4%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014, ενώ από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατεγράφη αύξηση 13,0%.
Σημαντική αύξηση των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται, από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) (28,8%), τη Βουλγαρία (23,9%), τη Γερμανία (14,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14,7%), την Ιταλία (21,3%) και την Πολωνία (28,1%), ενώ σημαντική μείωση σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Ρωσία (-59,0%) και τη Σερβία (-26,2%).
Αύξηση των αφίξεων παρατηρείται και από τις υπόλοιπες ηπείρους. Σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται από την Αμερική με μεγάλη συμβολή από τις ΗΠΑ (3,2%) και από την Ασία με μεγάλη συμβολή αφίξεων από την Τουρκία (4,9%).

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως προς το σύνολο των αφίξεων από τις χώρες της Ευρώπης, έχει η ΠΓΔΜ (12,8%) και ακολουθούν η Γερμανία (11,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10,2%), η Βουλγαρία (8,1%), η Γαλλία (6,4%) και η Ιταλία (5,7%).
Αναφορικά με το μέσο μεταφοράς και το σταθμό εισόδου, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες αφίξεις έγιναν αεροπορικώς και οδικώς. Όσον αφορά στις αφίξεις, αεροπορικώς, το αεροδρόμιο των Αθηνών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης (17,5%) και ακολουθούν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου (10,6%) και της Ρόδου (8,0%). Οι κύριοι σταθμοί εισόδου που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κίνησης, οδικώς, είναι οι Εύζωνοι (9,8%) και ο Προμαχώνας (6,9%).

>???<

Related posts