2 Μαρτίου 2021

Breaking News

Α. 1010: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του ΑΦΜ των φορoλογουμένων, νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει…

Α. 1010: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του ΑΦΜ των φορoλογουμένων, νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη ΔΟΥ χωρίς να έχουν ολοκληρώσει…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄176/21.01.2021 η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1010 με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2021 και με Θέμα:

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορoλογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Χρηστικά webinars ΕΔΩ πατήστε με.

Bitcoin: Να ΕΠΕΝΔΥΣΩ ή Όχι; (βιβλίο δίγλωσσο: Αγγλικά και Ελληνικά μαζί) – τώρα και έως το τέλος Ιανουαρίου, με σημαντική έκπτωση!

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts