16 Απριλίου 2021

Breaking News

Α. 1028: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Φεβρουαρίου ρυθμίσεων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ.

Α. 1028: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Φεβρουαρίου ρυθμίσεων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 726/25.02.2021, η Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Α. 1028, με Θέμα:

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

 

Related posts