2 Μαρτίου 2021

Breaking News

Α. 1029:  Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Φεβρουαρίου ρυθμίσεων οφειλών στις ΔΟΥ/ Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ.

Α. 1029:  Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Φεβρουαρίου ρυθμίσεων οφειλών στις ΔΟΥ/ Ελεγκτικά Κέντρα για επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 617 Β΄/17/02/2021, η Εξαιρετικά Επείγουσα Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Α. 1029, με Θέμα:

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Τρίτη 23 Φεβρ. – Webinar – Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη

Τρίτη 9 Μαρτ. – Webinar – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts