16 Απριλίου 2021

Breaking News

Α. 1033: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1274/13 περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/13, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Α. 1033: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1274/13 περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/13, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 703/23.02.2021, η Εξαιρετικά Επείγουσα Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Α. 1033, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 (Β’ 3398) απόφασης του Γενι κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020 (Β’ 5346).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

 

Related posts