15 Ιουλίου 2024

Α. 1052/22: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων …

Α. 1052/22: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2063/26.04.2022, η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1052 με Θέμα:

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά επίκαιρα φορολογικά Σεμινάρια!

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts