23 Απριλίου 2024

Α. 1053: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/20 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/20, σχετ. με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Α. 1053: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/20 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/20, σχετ. με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 994 Τεύχος Β/12-3-2021, Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Α. 1053, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3505).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Χρηστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts