29 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Α. 1090 /22: Τροποποίηση της Α.1138/20 ΚΥΑ – Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή…

Α. 1090 /22: Τροποποίηση της Α.1138/20 ΚΥΑ – Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3540 Β’/8.7.2022 η Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1090 / 05.07.2022, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 ΚΥΑ – Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)» και άλλες ρυθμίσεις.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά Σεμινάρια!

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts