24 Μαΐου 2024

Α. 1128 /22: Καθορισμός των της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ, στα ειδικά καθεστώτα ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των λογιστικών καταχωρήσεων…

Α. 1128 /22: Καθορισμός των της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ, στα ειδικά καθεστώτα ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των λογιστικών καταχωρήσεων…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 5182/06.10.2022, η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1128 με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2022 και με Θέμα:

Καθορισμός της αρμόδιας αρχής, του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή/και κράτος μέλος κατανάλωσης.

Διαβάστε από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

***

Χρηστικά Σεμινάρια!

LOLplus.gr: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Related posts