28 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Α. 1137 /19: Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία …

Α. 1137 /19: Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία …

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1329 B΄/17.04.2019, η Εξαιρετικά Επείγουσα Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Α. 1137, με ημερομηνία 09.04.2019 και με Θέμα:

«Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Α. 1137 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή αν προτιμάτε, διαβάστε την παρακάτω online:

xx-•<○○○>•-xx

Δευτέρα 13 Μαΐου Σεμινάριο για τις Φορολογικές Δηλώσεις

xx-•<○○○>•-xx

… Και οι ψυχές μας πλυντήρια, αποκαθαίρονται
Με τέτοια κέρδη εφήμερα που σοδιάζομε
Της ανάγκης ανταλλάγματα
Όμως οι γυναίκες μας παραλογισμένες και τα παιδιά μας
Κατά πού στρέφουν επίμονα το βλέμμα τους;
Σε ποιους πλέον ανήκουμε και τί μας απομένει;
[Χαρίτος Δημήτρης]
#PoetryIsNotDead

 

 

Related posts