20 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Α. 1163: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4172/13, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/19, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Α. 1163: Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4172/13, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/19, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3119/28.7.2020 η Απόφαση Α. 1163 του υφυπουργού Οικονομικών, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2020 και με Θέμα:

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts