23 Ιουνίου 2024

Α. 1163: Τροποποίηση της Α. 1275/15-12-2020 απόφασης – Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προΰποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Α. 1163: Τροποποίηση της Α. 1275/15-12-2020 απόφασης – Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προΰποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 3073/12.07.2021, η Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, Α. 1163, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προΰποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576)»,όπως ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

SOS – Φορολογικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) – Δηλώσεις

LOLplus.grΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts