23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Α. 1176: Τροποποίηση απόφασης – Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ… εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Α. 1176: Τροποποίηση απόφασης – Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ… εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3293B/06-08-2020 η Απόφαση Α. 1176 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2020 και με Θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α. 1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ 1135 /26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File > Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts