22 Σεπτεμβρίου 2020

Α. 1202: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/18 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει.

Α. 1202: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/18 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3907 (14.09.2020) η Απόφαση Α. 1202 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

ΔΕ 21 Σεπτ.: webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts