21 Σεπτεμβρίου 2018

Βελτίωση κατά 2,6% του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην χώρα μας

Βελτίωση κατά 2,6% του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην χώρα μας

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος για την χώρα μας, που μετράει το ΙΟΒΕ, συνέχισε την ανοδική του πορεία των τελευταίων μηνών και τον Δεκέμβριο του 2017 ανήλθε στο 101,0 έναντι 98,4 που βρίσκονταν τον Νοέμβριο (βελτίωση κατά 2,6%). Η εν λόγω επίδοση, είναι η καλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2014.

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης, τον Δεκέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε σε -50,3, από -53,8 τον Νοέμβριο, ωστόσο σημειώνεται ότι η αρνητική του τιμή ομαλοποιείται κατά τους τελευταίους μήνες.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στην Βιομηχανία, ανήλθε στο 97,7 τον Δεκέμβριο του 2017 έναντι 93,6 τον Νοέμβριο. Η εν λόγω τιμή, αποτελεί την υψηλότερη από τον Αύγουστο του 2014.

Ελαφρά βελτίωση παρουσίασε ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Κατασκευές αφού τον Δεκέμβριο ανήλθε στο 40,3 έναντι 40,0 τον Νοέμβριο, ωστόσο ο εν λόγω Δείκτης, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ισχυρή ανοδική τάση, αφού τον Σεπτέμβριο του 2017 βρίσκονταν στο 68,2, δηλαδή στους λιγοστούς μήνες που ακολούθησαν μέχρι το τέλος του 2017, γνώρισε μια σημαντική υποχώρηση.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο, τον Δεκέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στο 92,7 από 96,7 τον Νοέμβριο. Σημειώνουμε πάλι ότι ο Δείκτης είχε σημειώσει τοπική κορυφή τον Ιανουάριο του 2017, δηλαδή πριν έναν χρόνο, όταν είχε βρεθεί στο 102,5.

Τέλος, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες, τον Δεκέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στο 84,6 έναντι 89,9 τον Νοέμβριο. Ο Δείκτης έχει επίσης σημειώσει μια υποχώρηση από την τελευταία τοπική κορυφή του 94,4 που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2017.

Σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας δηλαδή τις τιμές Δεκεμβρίου 2017 με αυτές του Δεκ. 2016, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος βελτιώθηκε κατά 6,2%. Αντίστοιχα οι επιμέρους δείκτες είχαν τις εξής μεταβολές: Ο Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης έχει μείωση στην αρνητική του τιμή κατά 21,9%, ο Επιχειρηματικών Προσδοκιών στην Βιομηχανία έχει αύξηση κατά 8,4%, ο στις Κατασκευές κάμψη 27,5%, ο του Λιανικού Εμπορίου μείωση κατά 6,4% και ο των Υπηρεσιών, αύξηση κατά 10,3%.

Related posts