18 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Βελτίωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2016

Βελτίωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Δεκέμβριο 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 13,5%, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2015 – Δεκεμβρίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 5,1%, έναντι μείωσης 10,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Related posts