27 Φεβρουαρίου 2021

Breaking News

Βελτίωση του ΡΜΙ Μεταποίησης στην Ευρωζώνη – Θετικό το ξεκίνημα του 2018

Βελτίωση του ΡΜΙ Μεταποίησης στην Ευρωζώνη – Θετικό το ξεκίνημα του 2018

Ο PMI Μεταποίησης στην Ευρωζώνη τον Δεκέμβριο ανήλθε στο 60,6 έναντι 60,1 τον Νοέμβριο. Ο δείκτης ΡΜΙ δείχνει ότι ο τομέας μεταποίησης, κινείται αναπτυξιακά (τιμές άνω του 50) και αυξάνει ταχύτητα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Οι καταγραφές ΡΜΙ βρέθηκαν σε τιμές ρεκόρ ή κοντά σε αυτές, στην Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Ιρλανδία.

Η συνέχεια της επέκτασης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, που βρέθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2000, αλλά και της απασχόλησης, ώθησαν τον ΡΜΙ τον Δεκέμβριο στο 60,6, το καλύτερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η Έρευνα (μέσα του 1997).

Η επέκταση οδηγήθηκε από την πολύ υψηλή επίδοση – ρεκόρ των αγαθών επενδυτικής φύσεως και ακολουθήθηκε από τον τομέα των ενδιάμεσων αγαθών, ο οποίος επίσης κινήθηκε σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά υψηλά του, που είχε σημειώσει τον Νοέμβριο. Η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, αλλά παρέμεινε στιβαρή και πάνω από την μακροχρόνια τάση της.

Σε σχέση με τις χώρες, τα δεδομένα βελτιώθηκαν σε όλες τις χώρες που καλύπτονται. Σημειώθηκαν καταγραφές ΡΜΙ ρεκόρ στην Αυστρία, Γερμανία και Ιρλανδία και παρέμεινε κοντά στο ρεκόρ Νοεμβρίου στην Ολλανδία. Ισχυρή παρέμεινε η ανάπτυξη στην Ιταλία και Ισπανία και η μικρότερη, καταγράφηκε στην χώρα μας, την Ελλάδα με 53,1, τιμή βεβαίως που και αυτή είναι δηλωτική ανάπτυξης (άνω του 50) και αποτελεί για την χώρα μας, υψηλότερη τιμή από το 2008. Δείτε σχετικά τα στοιχεία των καλυπτόμενων χωρών, στον ακόλουθο πίνακα:

Η αισιοδοξία στους επιχειρηματίες αυξήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2012, όταν άρχισε η σχετική μελέτη. Η εμπιστοσύνη βελτιώθηκε στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση στην Ιταλία και Ολλανδία, και βρέθηκε σε επίπεδα ρεκόρ στην Γαλλία, Αυστρία και Ελλάδα, και σε επίπεδα κοντά στο ρεκόρ, στην Γερμανία.

Η ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, επιτάχυνε στην Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία και Ιρλανδία. Μάλιστα στην Γαλλία βρέθηκε σε υψηλό 206 μηνών.

Related posts