31 Μαρτίου 2020

Breaking News

Βελτιώσεις στους δείκτες Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς και τους Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων

Βελτιώσεις στους δείκτες Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς και τους Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τον Δείκτη Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς και τους Δείκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, τα οποία έχουν ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,3% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, αύξηση 2,3%.

• Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,7%, και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, αύξηση 1,2%.

• Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,1% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, αύξηση 19,8%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Β΄ τριμήνου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4%, ο αντίστοιχος Δείκτης Ωρών Εργασίας αύξηση 0,2% και ο αντίστοιχος Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων αύξηση 0,3%.

Related posts