29 Μαΐου 2020

Breaking News

ΓΓΔΕ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφορικά με τον Έλεγχο αγοράς στερεών βιοκαυσίμων

ΓΓΔΕ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφορικά με τον Έλεγχο αγοράς στερεών βιοκαυσίμων

ΓΓΔΕ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφορικά με τον Έλεγχο αγοράς στερεών βιοκαυσίμων. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, γνωστοποιεί με Δελτίο Τύπου, ότι:210715-3

Με σκοπό τον συντονισμό δράσεων που αφορούν στον έλεγχο της αγοράς στερεών βιοκαυσίμων προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την χειμερινή περίοδο, πραγματοποιήθηκε η σύνταξη και η εκτέλεση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για το έτος 2014-2015.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι της αγοράς των στερεών βιοκαυσίμων στους χώρους παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας, οι οποίοι περιέλαβαν έλεγχο σήμανσης τόσο των τυποποιημένων όσο και των μη τυποποιημένων προϊόντων, καθώς και λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων στερεών βιοκαυσίμων, για τα οποία διενεργήθηκε στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους εργαστηριακός και ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. αριθμ. 198/2013 «Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών».

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το 57% των προσκομισθέντων δειγμάτων δεν ήταν σύμφωνο με τη νομοθεσία λόγω επισήμανσης και το 10% λόγω σύστασης των προϊόντων.

>>>•<<<

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

•• Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο τη Τετάρτη 22 Ιουλ. με τις αλλαγές από το Μνημόνιο

 Οι 5 καλύτερες συμβουλές για Πωλήσεις

 Ανάπτυξη Πωλήσεων σε Δύσκολους Καιρούς!
 7 μύθοι και… τέρατα για τους ασφαλιστές

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts