16 Ιουνίου 2021

Breaking News

ΓΔΟΥ 177/21 περί παράτασης της Επιστρεπτέας προκαταβολής.

ΓΔΟΥ 177/21 περί παράτασης της Επιστρεπτέας προκαταβολής.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 701/22.02.2021, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΓΔΟΥ 177, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 540).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

25/2ου – Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

9/3ου -Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

 

Related posts