27 Φεβρουαρίου 2021

Breaking News

ΓΔΟΥ 219: Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 148- Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

ΓΔΟΥ 219: Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 148- Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4074/22.09.2020, η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΓΔΟΥ 219, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση ΓΔΟΥ 219, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Webinars

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts