17 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

ΓΔΟΥ 285, 286 και 287 που αφορούν στα διαδικαστικά της Επιστρεπτέας προκαταβολής

ΓΔΟΥ 285, 286 και 287 που αφορούν στα διαδικαστικά της Επιστρεπτέας προκαταβολής

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5224 Τεύχος Β/25-11-20, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΓΔΟΥ 285, 286 και 287, οι οποίες αφορούν στα διαδικαστικά της Επιστρεπτέας προκαταβολής:

ΚΥΑ, ΓΔΟΥ 285: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645), όπως ισχύει.

ΚΥΑ, ΓΔΟΥ 286: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729), όπως ισχύει.

ΚΥΑ, ΓΔΟΥ 287: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β΄ 4471), όπως ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις Αποφάσεις από το ΦΕΚ δημοσίευσής τους, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts