24 Μαΐου 2024

ΓΔΟΥ 38 /21: Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 19/21 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.

ΓΔΟΥ 38 /21: Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 19/21 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 338/29.01.2021 η ΓΔΟΥ 38, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Τρίτη 9 Φεβρ. Webinar – BREXIT ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ αντιμετώπιση των ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ με το Ηνωμμένο Βασίλειο από 01/01/2021

Bitcoin: Να ΕΠΕΝΔΥΣΩ ή Όχι; (βιβλίο δίγλωσσο: Αγγλικά και Ελληνικά μαζί) – τώρα και έως το τέλος Ιανουαρίου, με σημαντική έκπτωση!

 

Related posts