22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016: Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016: Διευκρινίσεις για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χρ. Μήλιου
Τηλέφωνο: 2103375314-6
Fax: 2103375001
e-mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ.πρωτ. -2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν αποκτά εισόδημα στη χώρα μας, διευκρινίζεται ότι, βάσει των οριζομένων στην παρ. 2 της ΠΟΛ.1058/2015, αυτή γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι ενσωματώνει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α/α
ΘΑΝ. ΣΑΦΑΡΗΣ

Εσωτερική διανομή:
Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας –Τμήμα Α΄ – Φ.Τ.

Related posts