18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

ΔΕΑΦΒ 1086181 2016: Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού…

ΔΕΑΦΒ 1086181 2016: Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού…

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΑΦΒ 1086181 2016 του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2016 και με Θέμα:

«Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)»

Διαβάστε την εγκύκλιο αναλυτικά, εδώ.

Related posts