1 Δεκεμβρίου 2022

Breaking News

ΔΕΗ: Περί Συμβάσεων με Πελάτες Υψηλής Τάσης

ΔΕΗ: Περί Συμβάσεων με Πελάτες Υψηλής Τάσης

Με αφορμή δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι μεταξύ των προαπαιτουμένων για την αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου εκ μέρους των δανειστών, είναι και η σύναψη συμβάσεων της ΔΕΗ με τους μεγάλους πελάτες υψηλής τάσης, η Επιχείρηση ανακοινώνει τα εξής:

  1. Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις7.12.2015 με την οποία διαμορφώθηκαν συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι για τους πελάτες αυτούς, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις με τους 53 από τους 61 πελάτες υψηλής τάσης.
  2. Επιπλέον έχει δρομολογηθεί η σύναψη συμβάσεων με δυο ακόμη πελάτες με τους οποίους έχει υπάρξει σχετική συμφωνία, ενώ υπάρχει στασιμότητα, για διάφορους λόγους, έναντι των προτάσεων της ΔΕΗ από τέσσερις εταιρείες οι οποίες έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  3. Τέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την περαιτέρω τιμολόγηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος και της ΛΑΡΚΟ για τις οποίες θα υπάρξει ειδική αντιμετώπιση. Κατόπιν αυτού είναι φανερό ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα για την επικείμενη αξιολόγηση, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες αυτές εκκρεμότητες αφορούν στις σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ με τους πελάτες της.

Με την ευκαιρία αυτή η ΔΕΗ, ενόψει της υποχρεωτικής απώλειας μεριδίων της αγοράς μέσω των ΝΟΜΕ, επισημαίνει ότι θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι πελάτες υψηλής τάσης οι οποίοι, λόγω των συνθηκών, τροφοδοτούνται, επί του παρόντος, αποκλειστικά από τη ΔΕΗ δεν μπορεί να αθροίζονται στο μερίδιο της Επιχείρησης στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τεχνικά Σεμινάρια από την Ευεπιχειρείν:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

• ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Μέσης–Χαμηλής και ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ηλεκτρικών Ατυχημάτων

 

Related posts