28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017: Κοιν/ση της ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017 ΑΥΟ “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-16 ΑΥΟ “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ…

ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017: Κοιν/ση της ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017 ΑΥΟ “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-16 ΑΥΟ “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ…

Δημοσιεύτηκε η ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017 (9-2-2017) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με Θέμα:

«Κοινοποίηση της με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ2017 (30-1-17) ΑΥΟ “Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ2016/22-12-16 (ΦΕΚ-4241 Β) ΑΥΟ “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα”»

Διαβάστε ολόκληρη την ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 ΕΞ 2017, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε τοπικά ή εναλλακτικά, διαβάστε το αμέσως παρακάτω, on line:

>>>•<<<

 

Related posts