17 Ιουνίου 2024

ΔΕΦΚΦ Δ 1017119ΕΞ 2017: Κοιν/ση παρ. 1 του άρθρ.103 του ν.4446/16-Τροποποίηση άρθρ.39 του ν. 2960/01-Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα

ΔΕΦΚΦ Δ 1017119ΕΞ 2017:  Κοιν/ση παρ. 1 του άρθρ.103 του ν.4446/16-Τροποποίηση άρθρ.39 του ν. 2960/01-Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα

Με την ΔΕΦΚΦ Δ 1017119 ΕΞ 2017 με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κοινοποιεί τα της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016(ΦΕΚ 240/Α΄)- Τροποποίηση άρθρου 39 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄)-Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Δ 1017119 ΕΞ 2017 σε μορφή pdf, εδώ, όπου αφού την ανοίξετε μπορείτε να την αποθηκεύσετε τοπικά ή εναλλακτικά, μπορείτε να την διαβάσετε on line, αμέσως παρακάτω:

Related posts