18 Ιουνίου 2024

ΔΕΦΚΦ Δ 1147939 ΕΞ2016: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1140/14-9-16 απόφασης ΓΓΔΕ – Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από ΦΠΑ

ΔΕΦΚΦ Δ 1147939 ΕΞ2016: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1140/14-9-16 απόφασης ΓΓΔΕ – Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος ΔΕΦΚΦ Δ 1147939 ΕΞ2016 του Υπουργείου Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με ημερομηνία 12-10-2016 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1140/14-9-16 απόφασης ΓΓΔΕ – Στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από ΦΠΑ»

Διαβάστε αναλυτικά την συγκεκριμένη εγκύκλιο, αμέσως παρακάτω:

Related posts