16 Απριλίου 2021

Breaking News

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4781

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4781

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021, ο Ν. 4781, με Θέμα:

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

Στον νόμο αυτό, εμπεριέχονται τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με:

  • Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
  • Μείωση τελών κυκλοφορίας 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 ν. 2948/01
  • Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4753/20
  • Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 4764/20
  • Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού
  • Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου 18 της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/20
  • Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 Ν. 4714/20
  • Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας
  • Παράταση Πόθεν Έσχες έως 31/3/21.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το νέο Νόμο 4781, σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

 

Related posts