23 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4722/20, με πλήθος θεμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4722/20, με πλήθος θεμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α΄ (15.09.2020) ο κάτωθι Ν. 4722, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος θεμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, μεταξύ των οποίων και θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών, και Του Υπουργείου Εργασίας και Κοονωνικών Υποθέσεων:

Ν. 4722 (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20 – ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ): Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Ν. 4722 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts