27 Φεβρουαρίου 2021

Breaking News

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4727, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικά και επείγοντα σχετικά με την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4727, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικά και επείγοντα σχετικά με την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4727 στο ΦΕΚ 184 Τεύχος Α΄ (23.09.2020), με Θέμα:

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

Ο Νόμος 4727 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το
Άρθρο 235
Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας, που είναι σημαντικό και επείγον.

Διαβάστε αναλυτικά το Ν. 4727 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Webinars

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts