29 Νοεμβρίου 2020

Breaking News

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4753, ο οποίος περιέχει και σημαντικές Διατάξεις του Υπ.Οικ.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4753, ο οποίος περιέχει και σημαντικές Διατάξεις του Υπ.Οικ.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 227/18.11.2020, ο Ν. 4753, με Θέμα:

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.

Ο Ν. 4753 περιέχει και σημαντικές Διατάξεις του Υπ.Οικ.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Ν. 4753 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Διαχείριση Παραπόνων και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πελάτη

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

 

 

Related posts