23 Απριλίου 2024

Δώρο Πάσχα και σημεία προσοχής για τους εργοδότες!

Δώρο Πάσχα και σημεία προσοχής για τους εργοδότες!

Δώρο Πάσχα και σημεία προσοχής για τους εργοδότες…της Χρύσας Σωτηράκη

Χρόνος καταβολής Δ. Πάσχα: το επίδομα (Δώρο Πάσχα) καταβάλλεται από την επιχείρηση στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας έως τη Μεγάλη Τετάρτη (σχετικό άρθρο 10 της ΚΥΑ 19040/1981).

  • Για το 2017 ο χρόνος καταβολής του Δ. Πάσχα είναι η Μ. Τετάρτη 12/04/2017.

Παρέχεται το δικαίωμα (βάσει του άρθρου 10 της ΚΥΑ 19040/1981) ο εργοδότης να παρακρατήσει το ποσό που αναλογεί στο Δώρο Πάσχα από την Μ. Τετάρτη μέχρι 30 Απριλίου και την αναλογία αυτή να την αποδώσει την ημερομηνία αυτή (30η Απριλίου και όχι μεταγενέστερα από αυτή την ημέρα).

Δεν επιτρέπεται η καταβολή του Δώρου Πάσχα σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα γίνεται βάσει των αποδοχών που έχουν καταβληθεί την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Το συνολικό ποσό του Δώρου Πάσχα, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το μισό μισθό αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (άρθρο 6 της ΚΥΑ 19040/1981 σε συνδυασμό με άρθρα 3 και 4 της απόφασης).

Πότε εκπίπτει ως δαπάνη το  Δώρο Πάσχα για την επιχείρηση/εργοδότη:

1) εφόσον αναγράφεται η μισθοδοσία του Δώρου Πάσχα στα βιβλία της επιχείρησης και

2) εφόσον το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται προς τους εργαζόμενους μέσω τραπεζικού συστήματος (απαραίτητη 2η προϋπόθεση για να εκπίπτει ως δαπάνη της επιχείρησης).

Μη εμπρόθεσμη καταβολή Δώρου Πάσχα: συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη, (σύμφωνα με τον παρ. 1 του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995).

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του Δώρου Πάσχα από τον εργοδότη προς τους εργαζόμενους, ενδέχεται να αντιμετωπίσει:

  • μήνυση των ενδιαφερομένων, ή του ΣΕΠΕ, ή της οικείας Αστυνομικής αρχής, ή της οικείας Επαγγελματικής Οργάνωσης των εργαζομένων,
  • φυλάκιση έξι μηνών και χρηματική ποινή από 25% έως 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, με τη διαδικασία του αυτοφώρου κατ’ άρθ. 417 ΚΠΔ». (έγγρ. Υπ. Εργασίας 868/12-4-2011).

Σημειώνουμε ότι για τη διαδικασία αυτοφώρου μπορούν να ακολουθήσουν οι σχετικές συνέπειες από την επόμενη ημέρα της 30ης Απριλίου (σχετικές αποφάσεις Άρειου Πάγου 40/2002, 286/2013).

04.04.2017 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!Τ/Κ: 211-409 73 18 – 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.gr

 


Δείτε ακόμη…

 

 Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

• Ενημέρωση ΕΣΕΕ για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πασχαλινή περίοδο και την καταβολή του Δώρου στους εργαζόμενους

Related posts