3 Μαρτίου 2021

Breaking News

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη

Το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έως την Μεγάλη Τετάρτη. Έως την ίδια μέρα θα λάβουν το σχετικό επίδομα και οι άνεργοι που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ. Δώρο Πάσχα

Τι δικαιούνται: Το επίδομα Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό. Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου του έτους, δικαιούνται όλο το δώρο (μισό μηνιαίο μισθό)

Ποιοι λαμβάνουν Δώρο Πάσχα: οι μισθωτοί (αμειβόμενοι με μισθό ή με ημερομίσθιο ή με ποσοστά ή με αμοιβή κατ’ αποκοπή ή με ωρομίσθιο κλπ) ανεξάρτητα των υπηρεσιών που παρέχουν (πλήρη ή μειωμένη ή εκ’ περιτροπής απασχόληση). Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα γίνεται βάσει χρόνου διάρκειας εργασιάς και ύψους ημερομισθίου.

Περιπτώσεις:

Αμοιβή με μισθό = ημερομίσθιο είναι το 1/25ο του μηνιαίου μισθού ή το 1/6 των εβδομαδιαίων αποδοχών (σύμωνα με τις αποδοχές που καταβάλλονται την 15η ημέρα πριν το Πάσχα. Επίσης στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. 

Για διάρκεια εργασίας μικρότερη του διαστήματος ( 1η Ιανουαρίου – 30 Απριλίου) , το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται αναλογικά με το χρόνο εργασίας. 

Επισυμαίνεται ότι στο χρόνο εργασίας συνυπολογίζονται:

  • χρόνος υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία των γυναικών (πριν και μετά τον τοκετό),
  • χρονικό διάστημα όπου ο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια (για να συμμετάσχει σε εξετάσεις),
  • χρόνος άδειας λουτροθεραπείας (με προϋπόθεση να υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό),
  • απασχόληση τις Κυριακές  ή τις αργίες καθώς η νυκτερινή εργασία

Προσοχή ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ:

  • κατά το χρονικό διάστημα ασθενείας, οι ημέρες που ο εργαζόμενος-ασθενής έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, αφαιρούνται.
  • οι μέρες όπου  ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα,
  • οι ημέρες που ο μισθωτός έλαβε άδεια χωρίς αποδοχές ή συνδικαλιστική άδεια.

Το Δώρο Πάσχα ΔΕΝ καταβάλλεται σε είδος, ΜΟΝΟ σε χρήμα και επίσης έχει παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

07/04/2014 

 

Related posts