17 Ιουνίου 2024

Δ.Τ. Διευκρινίσεις αναφορικά με την εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Δ.Τ. Διευκρινίσεις αναφορικά με την εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών/φορολογουμένων, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν υποχρέωση παρακράτησης φόρου με βάση την παραπάνω διάταξη, όταν καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων, ραδιοφαρμάκων, τεχνητών μελών σώματος, ορθοπεδικών ειδών, μηχανημάτων και καθώς κάθε άλλου είδους που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι ασφαλιστικών ταμείων για δική τους χρήση, ανεξάρτητα εάν μέρος ή το σύνολο της δαπάνης καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, καθόσον η προμήθεια των αγαθών αυτών αφορά ουσιαστικά τους ασφαλισμένους και όχι τους προαναφερθέντες φορείς που προβαίνουν στην καταβολή των σχετικών ποσών.

 

>>•<<<

••• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

 

Related posts