9 Μαΐου 2021

Breaking News

Δ12 1198350-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δ12 1198350-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Mε την Αρ. Πρωτ. Δ12 1198350 ΕΞ2013 /30.12.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα “Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα “ ορίζονται τα εξής.επιστροφής φόρου
Ειδικότερα,
Τις διαδικασίες για την επιστροφή φόρου εισοδήματος από τη φορολογική αρχή
Η επιστροφή φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την αρχική ή τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, επιστρέφεται από το Δημόσιο, με την κάτωθι διαδικασία: 1. Η υλοποίηση της επιστροφής ενεργείται με κριτήριο το χρόνο υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος. …………….
Δείτε ολόκληρη την Δ12 1198350/2013

πηγή tax-analysis.blogspot.gr

d12-1198350-2013

Related posts